<$BlogRSDURL$>

30.6.07

Pepepaco ou un eremita en Compostela 

A pesar do tempo que pasei estudando en Santiago non cheguei a convertirme nunha figura de granito. Onte a finalización da carreira fíxose oficial "Juan Carlos I, Rey de España, e no seu nome o Reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Considerando que, conforme as disposicións e circunstancias establecidas pola lexislación vixente, D. Pepepaco O Eremita nado nunha chaira que non é chaira un día do mes de San Xoan hai bastante tempo (cada vez máis), de plurinacionalidade española, superou os estudos universitarios correspondentes, organizados pola Facultade de Xeografía e Historia conforme un plan de estudos homologado polo Consello da Universidade, expide o presente TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL DE LICENCIADO E HISTORIA DA ARTE con validez en todo o territorio plurinacional, que faculta ao interesado para gozar (ou ghosar) dos dereitos que a este título outorgan as disposicións vixentes. Dado en Santiago de Compostela, a 29 de setembro do 2006". Como finalmente non me convertin nunha escultura que formase parte do Pórtico da Gloria (todo facía indicar o contrario) aproveitei para quitarme unha fotografía co título na man debaixo de tan insigne obra. Moita sorte e ánimo aos que quedan, parabéns para os que xa remataron. Foi a última liña dun relato con final aberto.
Mail

Etiquetas:


|
Comments: Publicar un comentario

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Creative Commons License